tokenizta

TOKENIZTA

“TOKENIZTA”
the NFT art exhibition
By 8 Artists
Ayino
AiToy
Bobby Leash
Jennarong Khaemadan
Jirayu Tantrakul
Numnum.pals
TARNTARA
Tyler James Bangkok
ในยุคนี้โลกไซเบอร์มีความแพร่หลายทำให้คนเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีส่งผลต่อโลกศิลปะเช่นเดียวกัน ผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้ในหลายรูปแบบ เช่น แกลเลอรี่ เพจศิลปะ สื่อสาธารณะต่างๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจอยู่ตอนนี้คือ โลกของ “Crypto Art” หรือเรียกว่า “NFT” ที่มีการนำเสนอ เผยแพร่และสะสมงานศิลปะ ผ่านช่องทาง (platform) บนระบบ Blockchain โดยการใช้สกุลเงิน Crypto ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
.
This cyber world, people can access together easily. Technology also effects the world of art. Audience could approach various kinds of method. For example, art gallery, art page, social media, or a technology that many people are paying attention currently is “Crypto Art” or “NFT”. It is presented, collected and released through platforms on the Blockchain system by using Crypto currency for selling and buying.
เนื่องด้วย NFT ถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับวงการศิลปะและผู้คนในประเทศไทย ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรับทราบหรือขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจถึงระบบและช่องทางการเข้าถึงรวมถึงผลงานศิลปะ NFT นี้ ทาง Joyman Gallery ได้จัดนิทรรศการศิลปะแสดงผลงาน NFT เต็มรูปแบบบนพื้นที่จริง งานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญต่อวงการ NFT ในประเทศไทย ทำให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่นี้และได้รับประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย
.
Since the NFT is a new creature for the Thai art community and Thai people, so people may have not been experiencing it that much. For giving people an opportunity to understand more about the system, platforms and the NFT art. Joyman Gallery arranges the full NFT exhibition on a physical space. This exhibition is the important move of the NFT art community in Thailand. It will make ordinary people accessible with this technology, and gain knowledge about an intellectual property.
นิทรรศการเป็นการสะท้อนโลกเสมือนสู่โลกจริง ภายในนิทรรศการประกอบด้วยผลงาน NFT ซึ่งแต่ละชิ้นเป็นผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาพิเศษเพื่อนำเสนอบนช่องทาง NFT โดยเฉพาะ โดย 7 ศิลปิน ได้แก่ Ayino, AiToy, Bobby Leash, เจนณรงค์ แคะมะดัน, จิรายุ ตันตระกูล, Numnum.pals, TARNTARA และTyler James Bangkok ศิลปินแต่ละคนมีลักษณะงานที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งเนื้อหาและสไตล์เฉพาะตนด้วยการแสดงผลงาน NFT ผ่านสื่อดิจิทัล เช่น VR หรือ Projector รวมถึงผลงานดิจิทัลที่ถูกแปลงและนำเสนอออกมาทางสื่อกายภาพ เช่น โมเดล หรือภาพพิมพ์ 3 มิติ เป็นต้น เมื่อศิลปินที่มีความสามารถเฉพาะตัวมาอยู่รวมกันแล้ว ได้สร้างความหลากหลายให้กับนิทรรศการครั้งนี้อย่างมาก
.
This exhibition reflects the virtual world to the physical world. In the exhibition, there are the special NFT artworks of 8 artists; Ayino, AiToy, Bobby Leash, Jennarong Khaemadan, Jirayu Tantrakul, Numnum.pals, TARNTARA and Tyler James Bangkok. Each artist has their own noticeable identity of both content and style through the digital. For instance, VR, Projector. There are also the artworks from virtual world are transformed to be physical as a model, 3D printing, etc. When artists with unique abilities come together, it has created a great variety for this exhibition.
เมื่อเดินเข้ามาในบริเวณนิทรรศการ จะพบกับแสงสีที่ชวนให้นึกถึงโลกไซเบอร์ ทั้งไฟและรูปแบบการติดตั้งผลงาน ส่วนกลางนิทรรศการมีการฉายวิดีโอนำเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นที่ควรทราบเกี่ยวกับศิลปะแขนงนี้ รวมถึง How-to ซื้อ-ขายงานศิลปะ ตั้งแต่เบื้องต้นจนจบ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชม และสำหรับคนที่สนใจศึกษาระบบนี้ ก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำ โดยข้างกันมีจอโทรทัศน์ที่แสดงผลงานที่อยู่ในเว็บไซต์ ด้านมุมซ้ายของนิทรรศการจะเป็นงานศิลปะ Virtual Painting ของศิลปิน Ayino ที่แสดงภาพที่เห็นจากแว่น VR ซึ่งผู้ชมสามารถใส่แว่น เพื่อชมผลงานแบบ3มิติ ถัดไปเป็นผลงานของ Numnum.pals ที่ถูกจัดวางในรูปแบบของเกมหมากรุก โดยเทคนิค Lenticular Printing และ 3D painting ข้างกันเป็นผลงาน Digital sculpture ของ เจนณรงค์ แคะมะดัน ที่ถูกฉายขึ้นบนผนังด้วย Projector และโมเดลจริง ห้องมืดจัดแสดงผลงานของ 4 ศิลปิน ได้แก่ งานศิลปะของ AiToy ในรูปแบบของ Hologram ผลงานของ Bobby Leash และ Tyler James Bangkok ที่ฉาย Projector ไปที่ผนัง และผลงานของจิรายุ ตันตระกูล ที่มีทั้ง Projector และ ภาพวาดจัดแสดงอยู่ร่วมกัน
.
When entering to the exhibition, you will experience the light and colour that remind you a cyber world because of the lighting and the setting. In the main hall, there is a video presents about the basis of NFT, how-to buy and sell crypto art for giving some knowledge to visitors. For some people who would like to learn about the system, there are some staff standby for help and give the advice. Besides, there are the television screen shows NFT arts on the website. On the left corner, the virtual painting of Ayino is exhibited on the wall, and VR glasses is placed for audience to wear and watch 3D painting. Next, the chess installation of Numnum.pals’s artworks that made by Lenticular Printing. Next partition, the digital sculpture of Jennarong Khaemadan is projected on the wall, and a real model is set beside. In the dark room, four artists’ artworks; Hologram of AiToy, animation of Bobby Leash and video of Tyler James Bangkok are projected on the wall, and the artwork of Jirayu Tantrakul both painting and projector.
“TOKENIZTA” NFT art exhibition
จัดโดยภัณฑารักษ์ นภัส มังคละธนะกุล และบัญชา วงษ์โชติวัฒน์
จัดแสดง ณ Joyman Gallery ชั้น 1 เป็นเวลา 1 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – ถึง 5 ตุลาคม 2564
ผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 (หยุดวันจันทร์)
มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด เกี่ยวกับงาน NFT นะคะ
– ขอขอบคุณ #CanonThailand สำหรับการสนับสนุนprojector
“TOKENIZTA” the NFT art exhibition
curated by Napas Mangklatanakul and Bancha Wongchotiwat.
The exhibition will be held at 1st floor at Joyman Gallery on 5th September – 5th October 2021.
OPENING HOURS
Tuesday – Sunday at 11.00-18.00 (closed on Monday)
Let’s explore the new experience of NFT art together.
– Thank you #CanonThailand for supporting projectors