sweet dys

SWEET DYSTOPIA

Solo Exhibition by Subannakrit Krikum

“ ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่มีสิทธิ์สร้างโลกอุดมคติเป็นของตนเอง ” เช่นเดียวกับ ศิลปิน สุบรรณกริช ไกรคุ้ม ศิลปินผู้มีพรสวรรค์ด้านการสร้างสรรค์และสื่อสารสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันผ่านงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์ ศิลปินผสมผสานจิตรกรรมไทยประเพณีคลุกเคล้ากับจิตรกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวมีรสชาติ โดยงานศิลปะชุดใหม่ล่าสุดจัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวที่มีชื่อว่า “ Sweet Dystopia ( โลกที่สาม )” ซึ่งหมายถึงโลกทางจิตรกรรมที่ศิลปินสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนสภาวะของชีวิตผู้คนและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยสร้างนัยยะทับซ้อนคู่ขนานระหว่างความสุข ความทุกข์ ความจริง ความลวง ได้อย่างแยบคาย ภาพของโลกคู่ขนานแห่งนี้แสดงภาพของเทพต่างๆที่กำลังเสวยเสพสุขในโลกมนุษย์ และหากมองไปถึงสัญลักษณ์อื่นๆ ในภาพที่ศิลปินได้สอดแทรกเข้าไป จะเห็นถึงความจริงแท้และปริศนาคำวิพากษ์ที่เชือดเฉือนต่ออำนาจของชนชั้นนำซ่อนไว้มากมาย เรียกได้ว่าเป็น “ จิตรกรรมไทยที่บันทึกความเป็นไทยในมุมมองที่แสบสันต์อลหม่านที่สุด ”
.
“ Every life has right to initially create their own idealistic world ” same as the artist Subannakrit Krikum who has the significant and talented ability to convey his thoughts about the social emerging situation through his contemporary art. His identity is combining Thai traditional art with contemporary art. The latest series of paintings are exhibited in the solo exhibition named “ Sweet Dystopia (โลกที่สาม) ” which means the parallel world that artist has been created for reflecting people realities and situations that occurred recently. In the artist’s idealistic world, it is represented happiness, goodness, beautifulness, truth, and lying by the image of gods who live happily in this world. Nevertheless, if you can see some hidden meanings from symbolics in each piece, you will realize many truths and conundrums of the criticism about the power of hierarchy. These could be called “ Thai paintings which inscribe how reality in the chaotic perspective ”
 
ศิลปินถ่ายทอดแนวคิดล้ำลึกนี้ออกมาในรูปแบบจิตรกรรมขนาดเล็ก โดยมีความพิเศษที่รายละเอียดตระการตาน่าทึ่ง สีที่ใช้เป็นทั้งสีสมัยใหม่จากกระบวนการอุตสาหกรรม และสีฝุ่นจากแร่ธรรมชาติซึ่งศิลปินผลิตขึ้นเองตามกระบวนการประเพณีไทยโบราณเช่นเดียวกับที่ช่างในสมัยโบราณใช้ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด โดยขนาดของผลงานที่เล็กมากกว่าปกติเกิดขึ้นจากเจตนาของศิลปินที่ต้องการให้คนดูพิจารณาผลงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน และใช้เวลาในการมองรายละเอียดต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ผลงานทั้งความงาม ลูกเล่นและเนื้อหาในแต่ละชิ้นจากความรู้สึกและประสบการณ์ของตนเอง
.
The artist created small-scale paintings to reflect these deep notions by using colours from industrial with powder colours made from natural minerals. He made colours on his own from his knowledge which is from the ancient painter principles. It has been used for mural painting in the past until now. The small-size paintings are the artist’s intention. He would like the audience to consider every piece in detail and take time to appreciate the beautifulness, gimmicks then criticize it through related feelings and experiences by themselves.
ร่วมกันเดินทางสู่โลกที่ 3 ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความงามแบบอุดมคติ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2021 – 9 มกราคม 2022 ณ Joyman Gallery และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ขอให้ผู้ชมทุกท่านลงทะเบียนสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างเข้าชมอย่างเคร่งครัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำแกลลอรี่ดูแลให้รายละเอียดของนิทรรศการ
.
Let’s start the journey to the idealistic world hidden behind beauty from 26 November 2021 to 9 January 2022 on the 2nd floor of Joyman Gallery. Due to the Covid-19 pandemic, please wear a face mask all the time. The staff is on standby for you to give more information.
เวลาทำการของ Joyman Gallery
วันอังคาร – อาทิตย์ : 11.00-18.00 น. ( หยุดวันจันทร์ )
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 065 124 2222
.
Joyman Gallery
Open hours: Tue – Sun, 11 am – 6 pm (closed on Monday)
For more information: 065 124 2222