17

Phénomène

Phenomena ปรากฏกาลครั้งหนึ่ง  ฉันเชื่อ….

Opening on 28th

ปรากฏกาลครั้งหนึ่ง  ฉันเชื่อ….

                นิทรรศการ Phenomena ปรากฏการณ์อันน่าจดจำ สร้างสรรค์สัญญะภาพในอุดมคติผ่านประสบการณ์จริงของทั้ง 3 ศิลปิน  “ปรากฏกาลครั้งหนึ่ง ฉันเชื่อ…” พูดถึงความเชื่อที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณมนุษย์ โดยศิลปินแต่ละคนได้หยิบยกแง่มุมต่างๆ มาวิเคราะห์ กลั่นกรอง ถ่ายทอดแนวคิดและความรู้สึกของตนผ่านผลงาน อันจะกล่าวถึงเรื่องราวดังต่อไปนี้

กาลครั้งหนึ่งฉันเชื่อ…พลังแห่งสตรี

โดย ปัณฑิตา มีบุญสบาย (Puntita Meeboonsabai) จากเรื่องราวหนูน้อยหมวกแดงในนิทานปรัมปรา สู่การตีความใหม่ในสัญญะแห่งสตรีนิยม แทนตัวตนเป็นผู้นำ (จ่าฝูง) เดินทางใช้ชีวิตร่วมกับบรรดาเหล่าบริวารหมาป่าเพศผู้

กาลครั้งหนึ่งฉันเชื่อ…พลังแห่งธรรมชาติ

โดย ชัชวาล  พุทธวงศ์  (Chatchawan Pootawong) ธรรมชาติผู้โอบอุ้มชีวิต  ผู้สร้างสรรค์สุนทรียภาพของธรรมชาติสะท้อนภาพในจิตใจ ดำดิ่งลงไปในจิตใต้สำนึก ศิลปินปล่อยให้ธรรมชาติเป็นผู้บำบัดบรรเทาบ่วงภายในจิตใจที่ติดพันมนุษย์ ดั่งถวายตัวตนลมหายใจสุดท้ายให้แก่ธรรมชาติ

กาลครั้งหนึ่งฉัน…ศรัทธา??

โดย กมลฉัตร เป็งโท (Kamolchat Pangtho) ตีแผ่ประเด็นความเชื่อผ่านแง่มุมตลกร้าย เมื่อความศรัทธาแบบวิถีไทยผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน ก่อเกิดโลกมโนคติที่มีความสัมพันธ์กับสังคมเป็นอย่างมาก มากเสียจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในวิถีไทยไปเสียแล้ว

จอยแมนแกลเลอรี่ ขอเชิญทุกท่านสัมผัสปรากฏกาลนิทรรศการครั้งใหม่นี้ในวันที่ 20 เมษายน – 2 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดพิธีเปิดปรากฏการณ์ 20 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ กับทั้ง 3 ศิลปินได้ที่จอยแมนแกลเลอรี่ พื้นที่ศิลปะย่านเกาะรัตนโกสินทร์ถิ่นคนรักศิลปะไทย

Once upon a time, I believed in …

Phenomena exhibition, a memorable phenomenon.  This is an exhibition that created from the ideal image symbol through real experiences of all 3 artists. This exhibition talks about the beliefs associated with the human spirit. Each artist has raised various aspects Used to analyze, screen and convey their ideas and feelings through their works which will mention the following story.

Once upon a time, I believed in … A woman powers.

Artist: Puntita Meeboonsabai

From the story of Little Red Riding Hood in myths, to new interpretations of the symbols of feminism. The artist represents herself as the leader (Wolf pack leader) who travels to live with the male wolfs’ family.

Once upon a time, I believed in … A power of nature.

Artist: Chatchawan Pootawong

Nature who embraces life. Artists who create the aesthetics of nature, reflect the image in the mind and dive into the subconscious mind. The artist allowed the nature to be a relief therapist within the human-minded mind as he gave himself to the nature until the last breath of his life.

Once upon a time, I believed in …The belief?

Artist: Kamolchat Pangtho

The artist unfolds the issue of faith through as an absolute joke. When people cannot separate the real world and the world of ideas from each other. Causing the credulity to infiltrate until it merged with the present era until it became a part of our lives.

       Phenomena exhibition will be held from 20 April to 2 June 2019.  And we would like to invite you to experience another wonderful exhibition from us on the opening event April 20, 2562 at 18:00 pm onwards. Come together to exchange good experiences with all 3 artists at Joyman Gallery. A contemporary Art space in Rattanakosin Island area for every arts lover!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *