i think

𝐈 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤, 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐈 𝐚𝐦

The group art exhibition “I Think, Therefore I Am”
“…I Think, Therefore I am
เพราะฉันคิด ฉันจึงมีอยู่…”
ประโยคทองทางปรัชญาทรงอิทธิพลที่เผยแพร่จาก นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เรอเน เดการ์ต ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1596 -1650 เขาได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งปรัชญาสมัยใหม่ เดการ์ตเชื่อว่า เรามิอาจปฏิเสธ “การสงสัย” ของเรา ซึ่งเมื่อเรากำลังสงสัยเราจึงสร้างกระบวนการ “ คิดเพื่อการตระหนักรู้ ” ความคิดนั้นจะช่วยยืนยันการมีอยู่ของตัวตนเรานั่นเอง
.
“…I Think, Therefore I am…”
The influenced philosophical sentence by René Descartes, the French philosopher and mathematician who lived between 1596 and 1650. He was regarded as the father of modern philosophy. He believed that we cannot deny “our curiosity”. Therefore, whenever we are curious about something, we will create the process of “awareness of thoughts”. Those thoughts emphasize our existence.
แนวคิดเพื่อการตระหนักรู้ที่ถูกเผยแพร่เมื่อ ปี ค.ศ.1637 ผ่านมามากกว่า 300 ปีจนถึงปัจจุบัน แนวคิด “…I Think, Therefore I am เพราะฉันคิด ฉันจึงมีอยู่…” ได้เคลื่อนผ่านกระบวนการของการตระหนักรู้สู่แนวคิดสำคัญแห่งการแสดงตัวตนในแขนงต่างๆ อย่างกว้างขวางและแน่นอนว่าในงานศิลปะก็เช่นกัน
.
The awareness of thoughts was established in 1637, which has been more than 300 years now. The notion of “…I Think, Therefore I am…” has been driven from the awareness of thoughts to the concept of self-manifesting in many ways which are considered the same as art.
วาทะอันโด่งดัง I Think, Therefore I am นี้ จึงเป็นกุญแจสำคัญของนิทรรศการศิลปะที่ต้องการนำเสนอตัวตน – เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันของ 19 ศิลปิน เขาและเธอผู้สร้างผลงานศิลปะที่ชัดเจนในเอกลักษณ์ทั้งรูปแบบและแนวคิด ซึ่งมีที่มาจากเจตจำนงค์ ประสบการณ์ เพื่อนำเสนอสาสน์ที่เฉพาะเจาะจง และเมื่อความคิดถูกถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ผลงานศิลปะของเขาและเธอเปรียบเสมือนเป็นเครื่องยืนยันและการมีอยู่ของตัวตนให้ปรากฎเช่นกัน
.
This well-known speech “I Think, Therefore I am” is the key to this art exhibition which intends to present 19 artists’ identities. These artists represent outstanding forms, concepts, and specialties which came from their intentions and experiences. Thus, the proof of their existence is reflected through the amazing art pieces.
นิทรรศการ I Think, Therefore I Am
จัดแสดง 2 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ 2 เมษายน เวลา 17.00 น.
รายชื่อศิลปินร่วมแสดง AITOY , BOBBY LEASH , ณัฐภัทร ดิสสร , พงษธัช อ่วยกลาง , FREAK , จิรายุ ตันตระกูล , เจนณรงค์ แคะมะดัน , กานต์ กาญจนามัย , คียาภัทร เกตุไสว , กฤตยา พูลสวัสดิ์ , KIM JIHEE , KREME , กฤษดา ภควัตสุนทร , นิม ถนิมภรณ์ , รณชัย กิติศักดิ์สิน , ธารธารา สุดาดวง , ณัฐธีร์ ศุจิธรา , ธันวา ห้วงสมุทร และ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
.
The group art exhibition “I Think, Therefore I Am”
From 2nd April to 7th May 2023
The opening ceremony is on 2nd April at 5 PM
Artist: AITOY, BOBBY LEASH, DISSORN NATTHAPAT, DONG PONGSATAT, FREAK, GOT JIRAYU TANTRAKUL, JENNARONG KHAEMADAN, KARN KARNJANAMAI, KEEYAPAT KATESAWAI, KITTAYA POOLSAWATDI, KIM JIHEE, KREME, NOTE KRITSADA, NYM TANIM, RONNACHAI KITISAKSIN, TARNTARA SUDADUNG, TAT NATTEE, THANWA HUANGSMUT, WISHULADA
____________________________
For additional information,
Please call : 086- 8911893 or 065 – 1241111
Instagram : Joyman_Gallery
Email : manager.joymangallery@gmail.com
Travel by:
– MRT Samyot, exit 1
– Phanfa Bridge pier
Personal car 🚗🚙🛻
(Gallery’s parking area is not allow)
Parking 1: Saksiri Buddhist Supply Store (Before reaching Jay Fai restaurant)
Parking 2: Thepthidaram Worawihan Temple
Parking 3: Soi Samran Rat (The parking lot is located on the left straight ahead of Ou Yentafo restaurant)
Parking 4: Alongside the Paribatra road (ONLY on Sundays)
🚨Disclaimer: Parking fee is required for Parking 1 – Parking 3