Untitled-44

๑ ๒ ๑๐ [one to ten]

” ๑ ๒ ๑๐ ” 
การนับหนึ่งถึงสิบในใจ เมื่อต้องอดทนกับอะไรก็ตามที่ทนได้ยาก

หลายปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา นับวันจะท้าทายความอดทนขึ้นทุกที

นานแค่ไหนแล้ว? ที่เราถูกสอนให้สงบเสงี่ยมเจียมตัว ต้องเชื่อในสิ่งที่เขาบอกให้เชื่อ ห้ามถาม ห้ามสงสัย
นานแค่ไหนแล้ว? ที่เราได้แต่กำหมัดกัดฟัน นับเลขในใจซ้ำไปซ้ำมาเพราะไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้


พวกเขาทำให้เราสยบ ทำให้เรากลัวและเราก็กลัวกันจริงๆ เพราะพวกเขาเอาจริง ถึงตอนนี้ มองไปรอบตัว ฟังเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆ จากผู้คนมากมายที่รู้สึกแบบเดียวกัน ว่าเราต้องนับหนึ่งไปถึงอีกเท่าไหร่ ถึงสิบ? ถึงร้อย? ถึงพัน? มันจะไม่มีวันจบสิ้น ตราบใดที่เรายังยินยอมพร้อมใจก้มหน้านับเลขต่อไป


One to ten, no more! ได้เวลาที่เราจะเปล่งเสียงออกไปพร้อมกัน

40 ศิลปินร่วมเปล่งเสียงผ่านผลงานศิลปะ
1. กฤตยา พูลสวัสดิ์
2. ก้องกาน กันตภณ
3. กริช จันทรเนตร
4. กิติคุณ หมั่นกิจ
5. กัมปนาท สังข์ศร
6. ขวัญชัย สินปรุ
7. ชัย ศิริ
8. ชุมพล คำวรรณะ
9. ณรัชต์ บริบูรณ์หิรัญธนา
10. ณัฐภัทร ดิสสร
11. เทิดธันวา คะนะมะ
12. ท๊อป จ่างตระกูล
13. นพพันธ์ บุญใหญ่
14. เนียม มะวรคะนอง
15. น้ำอ้อย อ่าวสินธุ์ศิริ
16. นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
17. ปพนศักดิ์ ลออ
18. ประกิต กอบกิจวัฒนา
19. ปานพรรณ ยอดมณี
20. ปัญจรัตน์ พลพลึก
21. ปรัช สินธุนาวา
22. ปิยาภรณ์ จันทร์ศิริวิไลกุล
23. พรภพ สิทธิรักษ์
24. พชร ปิยะทรงสุทธิ์
25. มิตร ใจอินทร์
26. มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
27. ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล
28. ยุรี เกนสาคู
29. รณชัย กิติศักดิ์สิน
30. วนะ วรรลยางกูร
31. วสันต์ สุวรรณนาคะ
32. วิทวัส ทองเขียว
33. โศภิรัตน์ ม่วงคำ
34. ศุภวิชย์ วีสเพ็ญ
35. สมโภชน์ แซ่อั่ง
36. สันติ ลอรัชวี
37. สุบรรณกริช ไกรคุ้ม
38. สินา วิทยวิโรจน์
39. สิริมา ไชยปรีชาวิทย์
40. Baphoboy


Performance Art by Fullfat Theater

พบกับงานศิลปะหลากหลายแขนงได้ในนิทรรศการ ๑ ๒ ๑๐ (วัน ทู เทน) เปิดให้เข้าชมระหว่าง 4 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563
__________

Joyman Gallery
proudly present

“1 2 10”

group exhibition by 40 Thai contemporary artists

“1 2 10” (one to ten) is to count one to ten in your mind when you have to endure something unbearable.

In the past few years, we have to be patient with some situations in this country, it’s been so long that we have to believe in what they told us to believe, no questions or doubts, it’s been so long that we have to endure it, silently counting numbers over and over in our head. They try to intimidate and frighten us, and we are really scared to death.

Looking around today, hearing widespread whispers from people who feel the same, how long do we have to count this one to ten? to hundred? to thousand? This endless counting will continue as long as all of us still count it.

Time to shout out, One to ten, no more!

40 artists:
1. Baphoboy
2. Chai Siris
3. Chumpol Kamwanna
4. Gongkan
5. Kampanart Sangsorn
6. Kittaya Poolsawatdi
7. Kitikhun Mankit
8. Kwanchai Sinpru
9. Krit Chantranet
10. Makha Sanewong Na Ayuthaya
11. Mit Jai inn
12. Narat Boriboonhiranthana
13. Natthapat Dissorn
14. Niam Mawornkanong
15. Nipan Oranniwesna
16. Nophand Boonyai
17. Pachara Piyasongsoot
18. Panjarat Polpluk
19. Pannaphan Yodmanee
20. Paphonsak La-or
21. Phathaiwat ( Top ) Changtrakul
22. Phornphop Sittiruk
23. Piyaporn Chansiriwilaikul
24. Prakit Kobkijwattana
25. Pruch Sintunava
26. Ronnachai Kitisaksin
27. Santi Lawrachawee
28. Sina Wittayawiroj
29. Sirima Chaipreechawit
30. Sompoch Sae ang
31. Sophirat Muangkum
32. Supawich Weesapen
33. Subannakrit Krikum
34. Terdtanwa Kanama
35. Thanet Awsinsiri
36. Vasan Suwannaka
37. Wana Wanlayangkoon
38. Wittawat Tongkeaw
39. Yozanun Wutigonsombutkul
40. Yuree Kensaku


_______

Performance Art by Fullfat Theater

The exhibition ‘ 1 2 10 ’ (one to ten) presents works of art in a wide range of media and techniques which will be on view during 4 October – 8 November 2020.
—————

Come to visit the exhibition at Joyman Gallery with a car parked at Saksiri (Near Thip Samai Pad Thai Pratu Phee) or public transportations: MRT – Sam Yot station; Khlong Boat (Golden Mount Line) – Phan Fa Lilat pier
More info, please contact: 065-124-1111, 065-124-2222
Instagram: joyman_gallery


#JoymanGallery #1210 #onetoten