รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี ศิลปินที่กล้าหยิบยกแง่มุมประเด็นทางสังคมมาตีความสร้างสรรค์ ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ปราดเปรื่องในการสร้างภาพสะท้อนเหตุการณ์บ้านเมือง

ที่มีความอลม่านบ้าใบ้ในปัจจุบัน เขาคลี่คลาย กลั่นกรองจนตกผลึกทางความคิด และสื่อสารออกมาให้เข้าใจได้ง่าย  จนเกิดเป็นผลงานเปรียบเปรยเชิงสัญลักษณ์อันน่าพิศวง

 

Assoc. Prof. Sakon Phu-ngamdee Ph.D. is an artist who dares to talk about social issues via creative interpretations. Considered one of the artists whose brilliance to create a reflection of the country that has the curtain today. He improved screening until crystallize the idea, and communicate easily to understand. Resulting in astonishing symbolic works.

 

  • DSC09612
  • DSC09320
  • DSC09913
  • DSC09844

SAKON 

PHUGNAMDEE 

สกนธ์ ภู่งามดี