𝐍𝐨𝐜𝐭𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚

𝐍𝐨𝐜𝐭𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚 เรืองรองในภวังค์มืด The light gleamed in the dark. ไม่อาจตัดสินได้ว่า…ในเงามืดนั้นว่างเปล่า ในสถานที่ไร้ซึ่งแสงไฟส่องนั้น ยังมีเรื่องร...

View

Mango Art Festival 2022

Mango Art Festival 2022 at booth G15 Joyman Gallery x Dorothy Circus Gallery on 3-8 May 2022 at River City Bangkok New original artworks from 17 artists, Paphonsak...

View

WOWMAN!

WOWMAN! collaborating with Public House!! Exhibition Run : Sept 16 – 30, 2023 Opening Date : Sept 16, 2023 Time : 19:00 Location : FORUM & OPEN BAR, Gr...

View

Really~Dreamy~Groovy

นิทรรศการโดย 13 ศิลปินจากญี่ปุ่น รัสเซีย โคลอมเบีย อินโดนีเซีย อิตาลี เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส . . An international art exhibition featuring 13 artists from Japan, Russi...

View

𝐴 𝐿𝑖𝑜𝑛 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑤 41 𝑍𝑒𝑏𝑟𝑎’𝑠 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑡𝑜 𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑘𝑠 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑒𝑠 𝑏𝑦 𝑊𝑎𝑙𝑑𝑒𝑛 𝐿𝑎𝑔𝑜𝑜𝑛

” 𝐴 𝐿𝑖𝑜𝑛 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑤 41 𝑍𝑒𝑏𝑟𝑎’𝑠 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑡𝑜 𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑘𝑠 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑒𝑠 𝑏𝑦 𝑊𝑎𝑙𝑑𝑒𝑛 𝐿𝑎𝑔𝑜𝑜𝑛 “ A solo exhibition by Therdkiat Wangwatcharakul เมื่อ “ ค...

View

WE COME IN PEACE

นิทรรศการแสดงเดี่ยว WE COME IN PEACE โดยศิลปิน BIGDEL เปิดนิทรรศการ 30 มิถุนายน ห้องจัดแสดงชั้น 1 Joyman Gallery . WE COME IN PEACE a solo exhibition by BIGDEL O...

View

𝗬 – α𝗹𝗽𝗵𝗮

นิทรรศการแสดงเดี่ยว 𝗬 – α𝗹𝗽𝗵𝗮 (วาย-อัลฟ่า) โดย ทัด ณัฐธีร์ (ณัฐธีร์ ศุจิธรา) เปิดนิทรรศการ 25 มิถุนายน ห้องจัดแสดงชั้น 2 Joyman Gallery . 𝗬 – α𝗹𝗽𝗵𝗮 a ...

View

EXOSKELETON

นิทรรศการ EXOSKELETON โดย Sauce Harrison (ภูมิ พีชวณิชย์) 18 May – 18 Jun 2023 . EXOSKELETION a solo exhibition by Sauce Harrison (Poom Pechavanish) ...

View

Psyche’s Sediments

Psyche’s Sediments (จิต-ตะกอน) นิทรรศการแสดงเดี่ยว โดย MAMABLUES. (ฟ้าวลัย ศิริสมพล) 18 May – 18 Jun 2023 . Psyche’s Sediments a Solo Exhibitio...

View